H βιολογική γεωργία είναι ένας τρόπος διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης , που συνεπάγεται περιορισμούς στη  χρήση εισροών και στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες στη μη χρήση χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στη χρησιμοποίηση μη χημικών μεθόδων στην αντιμετώπιση εχθρών , ασθενειών και ζιζανίων .
Η βιολογική γεωργία αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων (γεωργοί , καταναλωτές , περιβαλλοντολόγοι και πολιτικοί), σαν μοντέλο περιβαλλοντικής κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας στην γεωργία .
Η εξάπλωση της διεθνώς , που είναι αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχει επιφέρει η συμφατική γεωργία , τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται με  γρήγορους ρυθμούς .Σε γενικές γραμμές η βιολογική γεωργία αντιπροσωπεύει την περιβαλλοντικά , κοινωνικά και οικονομικά υγιή παραγωγή τροφίμων και βιομηχανικών πρώτων υλών . Θεωρεί τη γονιμότητα του εδάφους ως τη βάση της παραγωγικής ικανότητας και μειώνοντας τις εισροές στις καλλιέργειες επιτρέπει στους ισχυρούς νόμους της φύσης να αυξήσουν την απόδοση και την αντίσταση στις αρρώστιες . Αντιμετωπίζει το έδαφος ως ένα ζωντανό οργανισμό , ως πηγή και αποθήκη θρεπτικών συστατικών . Ακόμη , η βιολογική γεωργία προσπαθεί να βελτιώσει την αγροτική παραγωγή με τη χρήση και ανάπτυξη των τοπικών παραγωγικών πόρων , τη σταθεροποίηση και ισχυροποίηση της τοπικής και περιφερειακής αγροτικής παραγωγής .
  Ο σκοπός της βιολογικής γεωργίας είναι η δημιουργία ενός αγροτικού συστήματος που δεν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα η συνθετικά λιπάσματα , καθώς και ενός αειφόρου παραγωγικού συστήματος που θα βασίζεται όσο είναι δυνατόν σε τοπικούς πόρους με ελάχιστες εξωτερικές εισροές και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  Για την Ευρώπη , όπου η βιολογική γεωργία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη οι αρχές κι οι βασικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας καθορίζεται από τον κανονισμό 2092/91 “περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής”.
  Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τη συμβατική γεωργία σε διάφορους τομείς . Τονίζεται συνήθως , ότι η βιολογική γεωργία :

  1. Δεν ρυπαίνει το έδαφος και τα υπόγεια νερά με φυτοφάρμακα .
  2. Αυξάνει τη βιοποικιλότητα των φυτών και ζώων .
  3. Διατηρεί τη δομή του εδάφους και την ισορροπία των μικροοργανισμών του εδάφους .
  4. Μειώνει τη διάβρωση του εδάφους λόγω της συγκέντρωσες της οργανικής ουσίας .
  5. Εξαρτάται άμεσα από τη φυσική ισορροπία για την προστασία των καλλιεργειών , χρησιμοποιώντας φυσικές μεθόδους άμυνας .
  6. Χρησιμοποιεί φυσικούς , τοπικούς και ανανεώσιμους πόρους .
  7. Μειώνει την εξάρτηση της γεωργίας από εξωτερικούς παράγοντες .

Στάδια Καλλιέργιες.

Η προετοιμασία του εδάφους ξεκινάει από το φθινόπωρο , κύριο λόγο θα παίξει    η καλλιέργεια που έχει προηγηθεί στο χωράφι .Εάν έχει καλλιεργηθεί π.χ. καλαμπόκι , σιτάρι θα γίνει κάψιμο των υπολειμμάτων στο χωράφι και λόγο των ορυκτών υπολειμμάτων και των ζιζανίων πραγματοποιούμαι μια άροση ουτοσόστε να αποσυνθεθούν . Επίσης κατά το φθινόπωρο σε χωράφια που χρειάζονται λιπαντικές ουσίες για τον λόγο αυτό διανέμου κοπριά οπότε με την προαναφερόμενη άροση επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση της .
Έπειτα κατά την περίοδο της άνοιξης γίνεται για δεύτερη φορά άροση του εδάφους , μόνο που αυτή την φορά γίνεται ελαφριά , μετέπειτα γίνεται η δισκάροση ουτοσόστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μικρότερα σβόλια , για το λόγο αυτό μπορούμε να κάνουμε και σβάρνισμα ή δισκοσβάρνισμα , οπότε στο τέλος θα επιτευχθεί και όσο το δυνατόν καλύτερο φρεζάρισμα , οπότε και καλύτερος θρυμματισμός των χωμάτινων σβόλων .

 

 
1. Λίπανση με κοπριά
 
2. Όργομα
 
 
3. Νύχι
   
 

Η σπορά πέραν από της υπόλοιπες εργασίες που γίνονται στο χωράφι είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή και επιτυχή παραγωγή .Η σπορά του φασολιού παλαιότερα γίνονταν με τα χέρια , σήμερα όμως κατασκευάζονται ειδικές μηχανές , επίσης λόγο του υψηλού κόστους μιας τέτοιας αγοράς , ορισμένοι αγρότες έχουν δημιουργήσει μηχανές σποράς φασολιών από μηχανές σποράς καπνού και παντζαριού μέσο κάποιων αλλαγών ή ακόμα και με πνευματική μηχανή .

4. Σπορά
 

Εφόσον δεν χρησιμοποιούμε ζιζανιοκτόνα χρειαζόμασται τα σκαλίσματα . Η πρώτη φορά του σκαλίσματος έχει ιδιαίτερη σημασία για το έδαφος γιατί δίνει μια καλύτερη αρχική ανάπτυξη στο φασόλι . Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται την ανάπτυξη των ζιζανίων διότι αργότερα θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανάπτυξη του φυτού . Επίσης με το σκάλισμα επιτυγχάνουμε καλύτερο αερισμό και επιπλέον δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους . Επιπλέον με το σκάλισμα αποκτά το έδαφος όσο το δυνατών την καλύτερη θερμοκρασία αφού γίνεται θερμότερο και τέλος δεν χάνει την υγρασία του .
.

5. Σκάλισμα
   
Στη συνέχεια κατασκευάζονται τα αυλάκια για την άρδευση και τα “πηγαδάκια”, με τσάπισμα χειρονακτικό ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στο πότισμα σε σημεία κατηφορικά και το νερό να μαζεύεται γύρο από το φυτό αποφεύγοντας την μειωμένη άρδευση του .
6. Πηδαδάκια
   

Παλαιότερα οι ποικιλίες των αναρριχώμενων φυτών υποστυλώνονταν με ξύλινους πασσάλους , τώρα πλέων η υποστύλωση με ξύλινους πασσάλους γίνεται σε περιοχές που υπάρχουν λίγες στρεμματικές εκτάσεις . Η επικρατέστερη μέθοδος υποστύλωσης των φυτών στις Πρέσπες είναι αυτή με τα καλάμια τα οποία προμηθεύονται οι αγρότες από διάφορες άλλες περιοχές όπως Άρτα , Λάρισα , εφόσον δεν υπάρχουν στην περιοχή των Πρεσπών .Το γύρισμα των κορυφών στα καλάμια γίνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά με τα χέρια .  Το λεγόμενο μάζεμα των κορυφών στους “γίγαντες” και “ελέφαντες” γίνεται 2-3 φορές , ανά διαστήματα που μεγαλώνουν οι κορυφές , ενώ στους “πλακέ” το μάζεμα γίνεται 2 φορές .   Το μάζεμα των κορυφών πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε εάν αρχίσει το φυτό να βγάζει άνθη , γιατί αλλιώς δημιουργείται ρήξη αυτών , με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση στους βλαστούς , αλλά και την παραγωγή .

7. Μάζεμα κλωστών
   
H άρδευση στην περιοχή Πρεσπών γίνεται κυρίως μέσο αυλακιών και σε σπάνιες περιπτώσεις με σταγόνες .Η περιοχή ευνοείται λόγω των λιμνών . Στην μια εκ των δύο υπάρχει κατασκευασμένο αντλιοστάσιο το οποίο τροφοδοτεί επί 24 ώρες όλες τις εκτάσεις των καλλιεργειών που βρίσκονται στην Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα , μέσω τσιμενταύλακων (βεβαίως υπάρχουν ειδικά προγράμματα κατά τα οποία καθορίζονται οι ώρες άρδευσης για κάθε στρεμματική έκταση) .
Οι αγρότες χρησιμοποιούν τα λεγόμενα σιφώνια τα οποία τοποθετούνται στους τσιμενταύλακους (αρδευτικά κανάλια) και μέσω αυτά τα σιφώνια μεταφέρεται το νερό στα είδη κατασκευασμένα αυλάκια της καλλιέργειας .
Η άρδευση του φασολιού αρχίζει από Ιούνιο και τελειώνει περίπου στα μέσα ή τέλη Σεπτεμβρίου .
8. Πότισμα

Η συγκομιδή των φασολιών θα πρέπει να γίνεται όταν οι λοβοί έχουν πάρει χρώμα υποκίτρινο και πριν να αποξηρανθούν τελείως .
Θα πρέπει να γίνεται το πρωί πριν οι λοβοί ανοίξουν ώστε να μην υπάρχουν απώλειες στην παραγωγή . Όταν λοιπόν έχουμε τις παραπάνω ενδείξεις ξεκινά πρώτα το λεγόμενο κόψιμο των φασολιών πάνω στη ρίζα με τα λεγόμενα δρεπάνια μια προς μια ρίζα . Το φασόλι μετά το ξερίζωμα χρειάζεται 7-9 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες ώστε να ξεραθεί τελείως ,εφόσον έχει ξεραθεί το φασόλι ακολουθεί το βγάλσιμο των πασάλων ουτοσόστε να υπάρχουν στα αυλάκια μαζεμένες ποσότητες φασολιών και στη συνέχεια έρχεται το αλώνισμα .

9 .Κόψιμο
   

Μόλις τελειώσει το αλώνισμα οι σπόροι θα πρέπει να ξεδιαλεχτούν διότι θα υπάρξουν σπόροι οι ποίοι είναι προσβεβλημένοι από έντομα , ασθένειες και μπορεί να υπάρχουν και ξένης ποικιλίας σπόροι όπως ζιζανίων , άλλης ποικιλίας κ.α. αλλά ορισμένα μπορεί να είναι και σπασμένοι .
Αυτούς τους σπόρους τους ξεδιαλέγουν και αφήνουν τους καλούς για να έχουν μια καλή παραγωγή .
Η διαδικασία του ξεδιαλέγματος γίνεται με τα χέρια , αλλά τελευταία οι παραγωγοί χρησιμοποιούν τα λεγόμενα καθαριστήρια (τριαίροι) τα οποία κοστίζουν , αλλά βοηθούν τους παραγωγούς ώστε ο καθαρισμός να γίνεται πιο γρήγορα οπότε το ξεδιάλεγμα γίνεται μηχανικά .

10 Αλώνισμα
       
       
       
     
11 Καθάρισμα